Disclaimer

Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de inhoud, aanvaardt notariskantoor Van Ligten & Van Ligten geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.

De inhoud van de website kan niet worden beschouwd als een persoonlijk advies. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is een persoonlijk gesprek met ons kantoor noodzakelijk.

De inhoudelijke informatie, beeld- en/of videomateriaal van deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van notariskantoor Van Ligten & Van Ligten worden gedupliceerd.

© Copyright - Notariskantoor Van Ligten & Van Ligten