Meldingsplicht (WWFT)

Notarissen mogen op basis van hun beroepsregels vanaf 1 mei 2019 geen contante bedragen aannemen of uitbetalen boven € 2.500,-. Op grond van de WWFT geldt voor de notaris de verplichting contante betalingen te melden bij de FIU-Nederland. Met ingang van 25 juli 2018 geldt deze meldingsplicht voor contante betalingen van € 10.000,- of meer, aan of door de notaris. Gezien het verbod in de beroepsregels zullen contante betalingen boven € 2.500,- in principe niet voorkomen.
De meldingsplicht geldt echter ook als de cliënt de contanten op een rekening van de notaris stort. Ook bancaire overmakingen aan onze derdenrekening moeten gemeld worden. Evenals de door de cliënt voorgenomen betalingen aan de notaris of gewenste uitbetalingen van € 10.000,- of meer die niet worden uitgevoerd vallen onder de meldingsplicht.

De notaris heeft geen meldingsplicht als eventuele (voorgenomen) ongebruikelijke transacties in een oriënterende bespreking ter sprake komen. Cliënten kunnen dan alles vrij met de notaris bespreken. De wettelijke verplichtingen gelden vanaf het moment dat de notaris een zaak daadwerkelijk in behandeling neemt en het duidelijk is dat de gevraagde transactie onder de wettelijke regeling valt. In dat geval is de notaris verplicht eventuele ongebruikelijke transacties als in de wet bedoeld bij de FIU-Nederland te melden. Het is wettelijk niet toegestaan voor de notaris om zijn cliënt van een melding op de hoogte te brengen.

© Copyright - Notariskantoor Van Ligten & Van Ligten