Wat is uw notaris aan u verplicht?

De notaris heeft bij de uitoefening van zijn openbare functie bepaalde verplichtingen.

Ministerieplicht, onpartijdig, geheimhouding

Elke notaris heeft een eed afgelegd, waarin hij of zij belooft zich aan een aantal verplichtingen te houden.

De belangrijkste zijn:

    • Iedereen is welkom – Een notaris mag in principe niemand weigeren. De notaris is niet alleen bevoegd, maar over het algemeen ook verplicht zijn diensten aan het publiek te verlenen. Dit heet ministerieplicht. Ook iemand met een crimineel verleden heeft recht op een notaris. Alleen in heel bijzondere omstandigheden mag de notaris een cliënt weigeren.
    • Altijd onpartijdig – De notaris is onafhankelijk en onpartijdig. De notaris behartigt de belangen van alle betrokkenen. Ook van betrokkenen met wie de notaris geen rechtstreeks contact heeft.
    • Alles blijft geheim – Alles wat u aan de notaris vertelt is geheim. De notaris mag niets delen, ook niet met uw (zaken)partner.

De notaris moet Belastingdienst, politie en justitie op hun verzoek wel inzicht geven in het betalingsverkeer. Ook is de notaris verplicht om ongebruikelijke transacties op de bankrekening te melden.

Lees meer over verplichtingen op de website van de KNB – Notaris.nl

© Copyright - Notariskantoor Van Ligten & Van Ligten